KONTAKT

INTERNET

Zyrat qendrore

Rr. “e Qelqit”, Kombinat, Tiranë, Shqipëri
+355 44 800 000
+355 44 800 001
info@tring.al

Kujdesi ndaj Klientit

+355 44 800 000
+355 44 800 003
+355 44 800 001
info@tring.al
suport@tring.al

Marketing

+355 44 800 000
+355 44 800 001

Shitjet per biznese

+355 44 800 416
+355 44 800 001
depshitje@corp.tring.al

Financa

+355 44 800 000
+355 44 800 001
financa@tring.al

TELEVIZION

Zyrat qendrore

Rr. “e Qelqit”, Kombinat, Tiranë, Shqipëri
+355 44 800 000
+355 44 800 001
info@tring.al

Marketing

+355 44 800 402
marketing@tring.tv

Shitjet

+355 44 800 008
sales@tring.tv

Informacioni

+355 44 800 008
+355 69 40 38 000
info@tring.tv
+355 69 40 38 000 (Viber)

Burimet Njerëzore

+355 44 800 008
hr@tring.tv

Financa

+355 44 810 500
+355 69 40 95 071

MY TRING IPTV

Zyrat qendrore

Rr. “e Qelqit”, Kombinat, Tiranë, Shqipëri
+355 44 800 000
+355 44 800 001
info@tring.al

Telefon

+355 44 800 000/3
+355 44 800 001
info@tring.al
suport@tring.al

My Tring IPTV në botë

+355 69 40 38 000
+355 44 800 008
info@tring.tv