TARIFAT TRING TEL

Informohuni mbi tarifat e telefonisë Tring.

Thirrjet nga numra Tring drejt operatorëve kombëtarë fiks dhe mobile:

Rrjeti Tarifat në lekë/min
Brenda rrjetit Tring 0
Kombëtare Operatorë fiks 6.00
Kombëtare Operatorë celularë 21.00

Thirrjet nga numra Tring drejt operatoreve ndërkombëtare:

Shteti Fiks Mobile
Itali 8.50 lekë/min 20.00 lekë/min
Greqi 8.50 lekë/min 20.00 lekë/min
Gjermani 8.50 lekë/min 20.00 lekë/min
Francë 8.50 lekë/min 20.00 lekë/min
Austri 8.50 lekë/min 20.00 lekë/min
Angli 8.50 lekë/min 20.00 lekë/min
SHBA 7.00 lekë/min 7.00 lekë/min
Kanada 7.00 lekë/min 7.00 lekë/min