Erdhën shkronjat

Emisioni “Erdhën shkronjat” është një emision didaktik, edukues dhe zbavitës. Qëllimi kryesor i emisionit është të shërbejë si një abetare virtuale. Grupmosha të cilës i drejtohet është ajo nga 3-7 vjeç, si brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë, për fëmijët që duan të mësojnë gjuhën shqipe. Ky emision, synon të jetë tejet zbavitës dhe jo thjesht didaktik, gjë që arrihet përmes personazheve të larmishme, situatave të krijuara dhe krijimeve origjinale, si këngë e vjersha që shoqërojnë çdo episod të tij.

Tring OTT App
Banner Image
11,900 L
/ 12 muaj
Bli Online