Alb Beton

Shoqëria “ALBA BETON” është krijuar në vitin 1996 në fushën e prodhimit të materialeve të ndërtimit.

Aktualisht ajo zotëron katër fabrika të prodhimit të betonit dhe një fabrike të prodhimit të materialeve inerte.

Në Tiranë funksionojnë tre fabrika të prodhimit të betonit dhe një fabrikë e prodhimit të materialeve inerte në Zallherr, në Durrës një fabrikë e prodhimit të betonit. Ҫdo klient “ALBA BETON” pajiset me Ҫertifikatë Cilësie, mbi Rezistencën në Shtypje 7 dhe 28 ditore, për betonin e furnizuar nga kjo fabrikë.

Web: http://albabeton.al

Adresa: Kamëz

+355 69 20 66 354

Prush

+355 69 20 66 354

Farkë

+355 69 20 66 354